اینورتر گستران
مدل PRONET-30DMA

ویژگی های سرو ESTUN مدل PRONET-30DMA

  1. تنظیم پارامترها
  2. تنظیمات Gain
  3. مشاهده آلارم ها ٬ ورودی / خروجی ها


مشخصات سرو موتور


Water Proof Connector

Encoder Feedback

Brake (24VDC)

Shaft Size (mm)

Flange Size (mm)

Power Voltage (V)

Max Torque (N.M)

Rated Torque (N.M)

Max speed (rpm)

Rated Speed (rpm)

Servo Motor

YES

Serial Encoder: Incremental

NO

35

180

400

43

14.3

3000

2000

EMG-30DDA22

YES

Serial Encoder: Incremental

YES

35

180

400

43

14.3

3000

2000

EMG-30DDA24

YES

Serial Encoder: Absolute

NO

35

180

400

43

14.3

3000

2000

EMG-30DSA22

YES

Serial Encoder: Absolute

YES

35

180

400

43

14.3

3000

2000

EMG-30DSA24

YES

Serial Encoder: Incremental

NO

35

180

400

86

28.7

1500

1000

EML-30DDA22

YES

Serial Encoder: Incremental

YES

35

180

400

86

28.7

1500

1000

EML-30DDA24

YES

Serial Encoder: Absolute

NO

35

180

400

86

28.7

1500

1000

EML-30DSA22

YES

Serial Encoder: Absolute

YES

35

180

400

86

28.7

1500

1000

EML-30DSA24

برچسب ها :
تعمیر servo drive estonpronet amaتعمیر servo motor estunسرو موتور استونتعمیر سرو درایو استونآموزش سروهای استوننماینده سروهای ESTUN

Inverter Gostaran Query RSS
Brand Bar