اینورتر گستران

موتور های القایی سه فاز و تک فاز به دلیل تنوع مصرف در کاربردهای زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. مشکل اصلی در صنعت کشور آن است که در اغلب موارد تطابق مطلوبی بین مشخصه های بار و موتور وجود ندارد و توان اغلب موتورها بیش از بار متصل به محورشان می باشد در نتیجه بازدهی موتور کاهش یافته و بدین ترتیب انرژی تلف شده افزایش می یابد.یکی از مهمترین روش های علمی برای افزایش بازدهی و بهینه سازی مصرف انرژی استفاده مناسب از موتورهای مجهز به کنترل کنندهای دور موتور (اینورتر) و سافت استارتر می باشد.

به کار گیری اینورتر و سافت استارتر علاوه بر انعطاف پذیر نمودن کنترل فرآیند تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی داشته است.در بسیاری از موارد بازگشت سرمایه بین یک تا سه سال می باشد، کمتر از 10 درصد موتورها مجهز به درایو هستند در حالیکه بیش از 25 درصد آن ها با استفاده از درایو توجیه اقتصادی دارند.

تصمیم گیری در مورد استفاده از موتور با اینورتر و یا سافت استارتر بستگی به کاربرد مورد نظر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع شرکت فنی و مهندسی اینورتر گستران با استفاده از تجربیات سال های گذشته و با مشاوره فنی و بازدید کارشناسی می تواند گام موثری در افزایش بازدهی،صرفه جویی مصرف انرژی و بازگشت سرمایه داشته باشد.

Inverter Gostaran Query RSS
Brand Bar