اینورتر گستران
مدل PRONET-E-20A

ویژگی سرو استون مدل PRONET-E-20A

  1. تنظیم پارامترها
  2. تنظیمات Gain
  3. مشاهده آلارم ها ٬ ورودی / خروجی ها


مشخصات سرو موتور


Water Proof Connector

Encoder Feedback

Brake (24VDC)

Shaft Size (mm)

Flange Size (mm)

Power Voltage (V)

Max Torque (N.M)

Rated Torque (N.M)

Max speed (rpm)

Rated Speed (rpm)

Servo Motor

YES

Incremental

: 2500 P/R

NO

22

130

200

28.7

9.55

3000

2000

EMG-20APA22

YES

Incremental

: 2500 P/R

YES

22

130

200

28.7

9.55

30000

2000

EMG-20APA24

YES

Incremental

: 2500 P/R

NO

22

130

200

57.3

19.1

1500

1000

EML-20APA22

YES

Incremental

: 2500 P/R

YES

22

130

200

57.3

19.1

1500

1000

EML-20APA24

برچسب ها :
سروو مدل EDBجایگزین سروو استون مدل EDBاستون مدل EDB AMAسرو EDB APAقیمت EDB AMAتعمیر مدل قدیمی سرو استون

Inverter Gostaran Query RSS
Brand Bar