اینورتر گستران
مدل PRONET-E-30A

ویژگی های سرو استون مدل PRONET-E-30A

  1. تنظیم پارامترها
  2. تنظیمات Gain
  3. مشاهده آلارم ها ٬ ورودی / خروجی ها


مشخصات سرو موتور


Water Proof Connector

Encoder Feedback

Brake (24VDC)

Shaft Size (mm)

Flange Size (mm)

Power Voltage (V)

Max Torque (N.M)

Rated Torque (N.M)

Max speed (rpm)

Rated Speed (rpm)

Servo Motor

YES

Incremental

: 2500 P/R

NO

35

180

200

43

14.3

3000

2000

EMG-30APA22

YES

Incremental

: 2500 P/R

YES

35

180

200

43

14.3

30000

2000

EMG-30APA24

YES

Incremental

: 2500 P/R

NO

35

180

200

86

28.7

1500

1000

EML-30APA22

YES

Incremental

: 2500 P/R

YES

35

180

200

86

28.7

1500

1000

EML-30APA24


برچسب ها :
اتو تیونیگ سرو استونautotuningمدباس سروو استونمد speedمد torgueمد پالس سرو استونمد plc داخلی سرو استونpi کنترلآنالوگ speed

Inverter Gostaran Query RSS
Brand Bar