اینورتر گستران
درایو مدل ABB ACH550-01درایو مدل ABB ACH550-01درایو مدل ABB ACH550-01درایو مدل ABB ACH550-01

درایو مدل ABB ACH550-01

درایو تخصصی فن-HVAC


توضیحات درایو مدل ABB ACH550-01

طراحی این درایو جهت استفاده در صنعت HVAC یا فن های تهویه میباشد.این درایو دارای ماکروهای استاندارد و با پیش فرض های مناسب جهت فن ها عملکرد و راه اندازی فن ها را به شکل چشمگیری ساده و آسان کرده است.


محدوده توان درایو مدل ABB ACH550-01

ویژگی ها و امکانات درایو مدل ABB ACH550-01

کاربرد درایو مدل ABB ACH550-01

برچسب ها :
تعمیر کنترل دورهای آ ب بABBACS800ACS550ACS350ACS150 ACS355 ACS600تعمیر سافت استارترهایABBدرایواینورترABBدرایوهایACراه اندازنرم

Inverter Gostaran Query RSS
Brand Bar