اینورتر گستران

soft starter abb

درایو مدل ABB ACS800-01

درایوهایACS 800-01 Wall mounted تمامی خواسته های شما را تا 200 کیلووات پاسخ میدهد.برخی Option ها و مشخصه ها داخل درایو تعبیه شده است مانند Line chock


سافت استارتر آنالوگ ABB مدل PSR

PSR این گروه از سافت استارترها کوچکترین نوع سافت آنالوگ هستند .


سافت استارتر دیجیتال ABB مدل PST-B

سافت های (PST (B پیشرفته ترین سافت استارترها با تمامی عملکردهای قابل تصور هستند .


Inverter Gostaran Query RSS
Brand Bar